Luís de Camões to nazwisko wybitnego renesansowego poety. Ten pochodzący i tworzący w Portugalii liryk, choć mało może znany, tak naprawdę jest postacią legendarną. Jego twórczość wywarła ogromny wpływ na poezję romantyzmu. To właśnie na nim wzorowali się poeci romantyczni z całego niemal świata, starając się ukazać miłość nieszczęśliwą. Ten książę poetów, bo tak do dziś jest określany, starał się… Czytaj dalej

Adam Asnyk to wybitny polski poeta dziewiętnastego wieku. zanim jednak zaczął pisać erotyki, skupiał się na tematyce światopoglądowej. Nie brakowało w jego wierszach także ducha upadku powstań narodowych. Właściwie dopiero od roku 1870 zaczął tworzyć właśnie między innymi wiersze miłosne. Były one wyrazem odnalezienia przez poetę jego własnej drogi twórczej. Najwybitniejszym erotykiem Adama Asnyka jest wiersz zatytułowany Ta łza. Gdy… Czytaj dalej

Wiersze poruszające tematykę miłosną znaleźć możemy niewątpliwie także w utworach Jana Andrzeja Morsztyna. Jest to jeden czołowych poetów polskich, tworzących w okresie renesansu w Polsce. Miłość, która sama w sobie była dla niego uczuciem fascynującym, stała się szybko tematem wielu jego utworów. Ukazywał ją z różnych perspektyw, czasem nawet dość kontrowersyjnych. W swoich wierszach starał się on niejednokrotnie ująć charakter… Czytaj dalej

Jeśli mówimy o wierszach o miłości, nie powinniśmy zapomnieć, że również w Starym Testamencie pojawia się wiersz o tej tematyce. Mało kto pamięta o tym źródle, ponieważ Biblia jednoznacznie kojarzy nam się wyłącznie z miłością człowieka do Boga i umiłowaniem człowieka przez Boga. A tymczasem w Starym Testamencie pojawia się przecież przepiękny wiersz, bo w tej kategorii można go traktować,… Czytaj dalej